przejdź do treści
Higiena publiczna: jak zmieniamy świat na lepsze

Higiena dzieci w szkołach

Higiena dzieci: jak poprawiamy warunki sanitarne w szkołach – lokalnie I na świecie

Na skutek chorób związanych z zanieczyszczoną wodą oraz niewłaściwą higieną, na świecie co dwie minuty umiera jedno dziecko – dlatego Domestos wypowiada wojnę złym warunkom sanitarnym.[1]

Czysta toaleta może je zmienić. Ryzyko chorób zredukować można w ogromnym stopniu dzięki higienicznym warunkom życia i odpowiedniemu odprowadzaniu ścieków. Jakkolwiek trywialnie może to zabrzmieć, dostęp do urządzeń sanitarnych oraz dezynfekcja toalet to podstawa lepszego życia. Kiedy nie musimy martwić się o nasze zdrowie, łatwiejsze staje się zdobywanie wykształcenia czy pracy.

Naszym celem jest zapewnienie 25 milionom ludzi dostępu do lepszych warunków sanitarnych przed rokiem 2020, a dzięki temu zmiana na lepsze ich życia czy nawet uratowanie go. Z zagrożeniami stwarzanymi przez złe warunki sanitarne walczymy na dwa sposoby: poprzez globalne działania podejmowane wspólnie z organizacją humanitarną UNICEF oraz przez nasz szkolny program „Wzorowa Łazienka”.

PARTNERSKIE INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ DOMESTOS I UNICEF

Domestos i UNICEF udowadniają, że razem możemy pomóc poprawić higienę dzieci, a dzięki temu uratować i odmienić życie ludzi na świecie. W niektórych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, kupić można specjalnie oznakowane butelki Domestosa, z których zyski wspierają pracę UNICEFu mającą na celu zapewnienie każdemu dziecku dostępu do bezpiecznej, czystej toalety.[2] Dzięki temu wsparciu pomogliśmy uzyskać dostęp do toalet już 10 milionom ludzi.

W Polsce Domestos chroni zdrowie dzieci poprzez inicjatywę Wzorowa Łazienka. Część kwoty ze sprzedaży produktów w trakcie trwania programu wspiera remonty szkolnych łazienek – a więc im więcej produktów Domestos jest sprzedanych w tym czasie, tym więcej szkolnych toalet zostaje wyposażonych w działającą spłuczkę czy sprawny zamek w drzwiach.

CZYSTA TOALETA A ZDROWIE DZIECI – PROGRAM WZOROWA ŁAZIENKA

Wierzymy, że czysta i bezpieczna toaleta w szkole jest jednym z elementarnych praw, a nie przywilejem. Niestety, dwie trzecie dzieci szkolnych w krajach rozwijających są pozbawione tego podstawowego prawa.[3] Kiedy brakuje adekwatnej dezynfekcji toalet, część dzieci po prostu przestaje z nich korzystać, co prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych. Ma to również duże znaczenie dla dziewcząt, które przechodzą menstruację. Dzieci, które używają brudnych toalet szkolnych, narażone są na potencjalnie śmiertelne choroby.

Według raportu UNICEFu, dzieci tracą w sumie 272 miliony dni szkolnych z powodu chorób związanych z brakiem dostępu do czystej wody i niesanitarnych warunków.[4] W Polsce uczniowie co najmniej w 50 szkołach są zmuszeni opuścić budynek szkoły, jeśli chcą skorzystać z toalety.[5] Nasz program „Wzorowa Łazienka” pomaga zaadresować tego rodzaju problemy i przyczynia się do poprawy warunków sanitarnych w szkołach w całej Polsce.

– Każdy człowiek, korzystając z publicznej toalety, wykonuje kilka określonych czynności. Po wybraniu kabiny wchodzi, zamyka się w niej, po załatwieniu swojej potrzeby korzysta z papieru toaletowego, spłukuje wodę, po wyjściu z kabiny myje ręce. Dzieci w szkołach mają często problemy na każdym z tych etapów – mówi Dominika Szenrok, przedstawicielka marki Domestos.

Celem programu „Wzorowa łazienka” jest poprawa warunków sanitarnych w publicznych szkołach podstawowych i kształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dzieci.

– W ramach programu „Wzorowa Łazienka” działamy wielotorowo. Stawiamy mocno na aspekt edukacyjny, żeby dzieci miały właściwe nawyki higieniczne i wiedziały, jak mądrze i bezpiecznie korzystać ze szkolnej toalety. Mobilizujemy również szkoły do rywalizacji o remont szkolnych toalet – podkreśla Dominika Szenrok.

„Wzorowa Łazienka” we współpracy z wychowawcami, higienistkami, osobami odpowiedzialnymi za sprzątanie szkół oraz samymi dziećmi, inicjuje zmiany w nawykach, informuje o korzyściach płynących z przestrzegania zasad higieny i utrzymania toalet w czystości oraz uczy praktycznych rozwiązań długoterminowych.

Oto jak pomagamy zmieniać świat na lepszy: nic nie zatrzyma marki Domestos w walce z niesanitarnymi warunkami w lokalnych szkołach i na świecie, w niesieniu pomocy ludziom, którzy mają utrudniony dostęp do toalet oraz pomocy szkołom w utrzymaniu toalet w czystości, tak aby dzieci uczyły się w lepszych warunkach i miały zapewniony lepszy start życiowy.

[1] W rezultacie co roku 361,000 dzieci poniżej piątego roku życia umiera z powodu biegunki . Nieadekwatne warunki sanitarne i zanieczyszczona woda przyczyniają się również do rozprzestrzeniania chorób, takich jak cholera, czerwonka, żółtaczka typu A i dur brzuszny.

[2] Domestos i UNICEF ratują dzieci , UNICEF

[3] Dzieci płacą wysoką cenę za brak czystej wody i urządzeń sanitarnych , UNICEF

[4] W krajach rozwijających się około 47% dzieci w wieku od 5 do 9 lat jest zainfekowane pasożytami układu pokarmowego.

Programy szkolne mające na celu poprawę warunków sanitarnych zmniejszyły absencję szkolną nawet o ponad połowę.

[5] Zły stan higieniczno – sanitarny w szkołach