przejdź do treści
Toalety na polu (Domestos pomógł zbudować 200 000)

Dobre praktyki higieniczne

Dobre praktyki higieniczne: jak wspólna inicjatywa domestosa I unicefu wspiera zdrowie I higienę na świecie

W XXI wieku w wielu miejscach na świecie bezpieczna woda jest wciąż rzadkim luksusem. Ponad 360 tysięcy dzieci rocznie umiera na skutek chorób związanych z zanieczyszczeniem wody pitnej.[1] Jedną w najczęstszych przyczyn skażenia wody jest brak odpowiednich warunków sanitarnych: według raportu Światowej Organizacji Zdrowia 892 miliony ludzi nie mają dostępu do toalety.[2]

W odpowiedzi na globalny problem sanitarny Domestos podjął współpracę z organizacją charytatywną UNICEF na skalę międzynarodową i zobowiązał się do 2020 roku zapewnić 25 milionom ludzi dostęp do toalety.[3]

ŚMIERTELNE NIEBEZPIECZEŃSTWO: BAKTERIA W WODZIE

Jedna z trzech osób na świecie zagrożona jest chorobami spowodowanymi brakiem dobrych praktyk higienicznych i odpowiednich warunków sanitarnych.[4] W zanieczyszczonej wodzie szybko namnażają się chorobotwórcze mikroorganizmy: skażona odchodami woda zawiera m.in. pałeczki okrężnicy (E. Coli), które wywołują ciężką w przebiegu biegunkę, a u małych dzieci mogą powodować zapalenie opon mózgowych. Inne drobnoustroje, którymi może zostać skażona woda, to pałeczki Salmonelli wywołujące dur brzuszny, krętki z rodzaju Leptospira, wywołujące Leptospirozy, czy powodujące czerwonkę bakteryjną pałeczki z rodzaju Shigella. Z kolei woda zainfekowana przecinkowcem cholery jest przyczyną zachorowań na cholerę.

Zdrowie i higiena są ze sobą nierozerwalnie powiązane, a bakterie w wodzie mogą być niebezpieczne, dlatego zapewnienie dostępu do toalety i właściwych warunków sanitarnych jest jedną z najważniejszych inicjatyw współczesnego świata.

DOBRE PRAKTYKI HIGIENICZNE W DOMU

Właściwe warunki sanitarne to nie tylko działająca toaleta, ale również jej higieniczna czystość. Bakterie w muszli klozetowej nie znikają po spuszczeniu wody. Regularne mycie domowej toalety płynem Domestos usuwa 99.9 % wszystkich znanych bakterii i wirusów.

INICJATYWY DOMESTOSA I UNICEFU

Domestos współpracuje globalnie z organizacją charytatywną UNICEF i pomaga w rozwiązaniu problemu sanitarnego w tych miejscach na świecie, które są nim dotknięte. Wspólny program budowy sanitariatów objął już m.in. Nikaraguę, Sudan, Pakistan, Wietnam i Filipiny.

W 2018 roku inicjatywa rozszerzyła się na Indie – drugi pod względem populacji kraj na świecie, gdzie 707 milionów ludzi jest pozbawionych dostępu do najbardziej podstawowych warunków sanitarnych.

W ten sposób zmieniamy świat na lepsze – razem z organizacją UNICEF pomagamy milionom ludzi uzyskać dostęp do toalet, a przez to również do nieskażonej, bezpiecznej wody. Nic nie zatrzyma nas w niesieniu pomocy, która ratuje życie i pomaga budować lepszą przyszłość.

W Polsce Domestos chroni zdrowie dzieci poprzez inicjatywę Wzorowa Łazienka. Część kwoty ze sprzedaży produktów w trakcie trwania programu wspiera remonty szkolnych łazienek – a więc im więcej produktów Domestos zostaje sprzedane w tym czasie, tym więcej szkolnych toalet wyposażone zostaje np. w działającą spłuczkę czy sprawny zamek w drzwiach.

[1] 2 ,1 mld osób na świecie nie ma dostępu do wody pitnej w miejscu zamieszkania, a ponad dwa razy więcej pozbawionych jest odpowiednich warunków sanitarnych

[2] W 2015 roku tylko 39% ludzkiej populacji korzystało z urządzeń sanitarnych, z których nieczystości były odprowadzane w bezpieczny sposób. str. 10 – Dokument w języku angielskim.

[3] Wspólny Program Monitoringu WHO-UNICEF. Postęp w dziedzinie wody pitnej i warunków sanitarnych, aktualizacja z 2014 roku.

Międzyagencyjna Grupa UNICEF i WHO ds. Oszacowania Umieralności Dzieci, 2014.

Raport roczny UNICEF, 2013.

Dane szacunkowe zaczerpnięte z: Biegunka: Dlaczego dzieci wciąż umierają i jakie działania można podjąć , UNICEF, WHO, 2009.

[4] W 2015 roku tylko 39% ludzkiej populacji korzystało z urządzeń sanitarnych, z których nieczystości były odprowadzane w bezpieczny sposób. str. 10 – Dokument w języku angielskim.