Skip to content
Domestos kampány 2020 - Megállíthatatlanul küzdünk az iskolai mosdók higiéniájáért

Részvételi szabályzat

A program időtartama 2020. február 17. - 2020. március 31.

A “Tegyünk együtt az iskolai mosdók higiéniájáért program!” (a továbbiakban: Program) program időtartama során az Unilever Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127. – a továbbiakban: a Szervező) minden a kiskereskedelem felé általa eladott Domestos után nettó 10 forintot hazánk hátrányos térségeiben működő iskoláinak mosdó felújításához. A darabszámok független könyvvizsgáló által kerülnek hitelesítésre.

A program időtartama alatt bemutatjuk a programban részt vevő iskolákat a www.domestos.hu weboldalon. Az oldalon keresztül a látogatók szavazhatnak az egyes iskolákra. Minden látogató egy érvényes szavazattal rendelkezik, a termékvásárlás nem feltétele a szavazásnak.

A szavazáshoz az e-mail cím megadása kötelező, a szavazat beküldésével a szavazó elfogadja a szavazás rendjét. E-mail címet, IP címet és a szavazat leadásának idejét tároljuk, ha visszaélést, csalást észlelünk, a szavazatot semmisnek nyilvánítjuk.

A szavazat leadása után automatikus e-mailt küldünk a szavazó által megadott e-mail címre. A szavazat csak a megerősítő linkre kattintás után érvényes. Amennyiben nem érkezik megerősítés 48 órán belül, úgy a szavazatot semmisnek tekintjük, az e-mail címet töröljük.

A szavazás lezárása 2020. március 31.-én történik. A szavazatok alapján felállt sorrend szerint a Domestos egy iskola mosdóinak felújítását mindenképp vállalja.

2020. május elején kihirdetjük, hogy hány további iskola felújítása lehetséges a támogatott összegből. A lehetséges iskolák kiválasztása a 2020. február 17. - 2020. március 31. között zajlott szavazás sorrendjét követi.

Adatkezelési tájékoztató

A Szavazó a Programban való részvétellel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Programban történő szavazás során általa megadott és a szavazás során keletkezett személyes adatai (azaz: a Szavazó e-mail címe, a szavazáshoz használt eszköz IP címe, a szavazat tartalma, a szavazat leadásának ideje) a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Program lebonyolítása és a szavaztok hitelességének biztosítása céljából minden további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Unilever Magyarország Kft, aki az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Szavazó önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A Szervező a személyes adatokat addig kezeli, ameddig azokra a Program lebonyolítása céljából szükség van, azaz a szavazás lezárása után 3 hónapig.

Az a Szavazó, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait a Program lebonyolítása céljából kezelje, a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja, a következő címeken: - Unilever Magyarország Kft (1138 Budapest, Váci út 121-127.); - vagy a következő e-mail címen: vevoinfo@unilever.hu. A Szavazó az Unilever Magyarország Kft (1138 Budapest, Váci út 121-127.) címen vagy a vevoinfo@unilever.hu e-mail címen élhet az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival: kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését, az azokhoz való hozzáférést, azokról tájékoztatás adását, kérheti a személyes adatok helyesbítését, azok kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve élhet adathordozhatósági jogával. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Szavazó tudomásul veszi, hogy - amennyiben nem adja meg a Program lebonyolításához szükséges személyes adatait vagy amennyiben a hozzájárulását visszavonja, a személyes adatok törlését kéri a Szavazás lezárását megelőzően, azzal szavazata megsemmisítésre kerül. A Szavazó tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatok feldolgozását az Unilever megbízásából a Tintahal Design Kft. (címe: 1134, Budapest, Váci út 47.) végzi. Az Unilever az Ön személyes adatait további harmadik személyeknek - ez irányú, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulása nélkül - nem adja át, a megjelölt céltól eltérő célra nem használja fel.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Unilever adatvédelmi tisztségviselőjével az unilever.privacy@unilever.com e-mail címen léphet kapcsolatba, jogorvoslatért pedig bírósághoz (akár lakóhelye, tartózkodási helye szerint) vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 5 (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu, http://www.naih.hu/) fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy az Unilever adatkezelési nyilatkozatai ezeken a linkeken érhetőek el: Adatvédelmi Nyilatkozat, Sütikre Vonatkozó Nyilatkozat (valamint a www.unilever.hu – és valamennyi további, az Unilever tulajdonában álló – weboldalon).

*Az Unilever minden a kiskereskedelem felé általa eladott Domestos után felajánl nettó 10 forintot hazánkban működő iskoláinak mosdó higiéniájához. A darabszámok független könyvvizsgáló által kerülnek hitelesítésre. Programunk időtartama: 2020. február 17. – 2020. március 31. A programról, a szavazásról és az abban résztvevő iskolákról további részleteket keresse a www.domestos.hu weboldalon. Kapcsolat: Unilever Magyarország Kft., 1138 Budapest, Váci út 121-127., (06 80 180 144, vevoinfo@unilever.hu)