Skip to content

KOSSUTH ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BEMUTATKOZÁS

Az intézmény 1984. szeptember 1. óta működik önállóan. Alapítása óta feladata Sárbogárd, és közvetlen vonzáskörzetében élő, tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott, autista és halmozottan fogyatékos tanköteles korú tanulók iskolai nevelése, oktatása. 2008 óta alapfeladata bővült a sárbogárdi járásban integráltan nevelt-oktatott sajátos nevelési igényű tanulók ellátásával. A nevelési-oktatási intézmények szakmai munkájának hatékonyabb megszervezéséhez nyújt segítséget az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény egység működtetésével. Iskolánk Fejér megye déli területén helyezkedik el. A gyerekek jelentős része Sárbogárdról és a környező településekről jár. Többségük szegény, rosszul szocializált, a társadalom perifériáján élő, hátrányos helyzetű családi környezetből érkezik. Tanulóink 52%-a hátrányos helyzetű. Alapfeladatunk a szociokulturális hátránykompenzáció, a tanulók higiénés szokásainak kialakítása. Jelenlegi tanulólétszámunk 108 fő. Az intézménynek otthont adó épület az 1920-as évek végén épült, jelentősebb felújítás a tetőcserén kívül nem történt az óta. Iskolánk helyiségei nagy igénybevételnek vannak kitéve, intézményünk tanulói közül 20 % a halmozottan fogyatékos gyermek. Mosdóink nem akadálymentesek, szűkösek, állapotuk jelentősen leromlott. Teljesebbé, komfortosabbá szeretnénk tenni tanulóink iskolai életét. Ez egyedül nem fog sikerülni. Szükségünk van minden segítő kézre, ahhoz, hogy nagyot merjünk álmodni. Hadd feledjék el a rideg a valóságot legalább azokra az órákra az intézmény tanulói, amit az iskolában töltenek el. Legyen öröm a tisztaság, a szépség, a körszerűség! Ehhez segíts hozzá!

AZ ISKOLA ADATAI

Cím: 7000 Sárbogárd, József Attila u. 20.
Iskola tanulóinak száma: 108
Az iskola mosdóblokkja utoljára felújítva: 1985

JELENLEGI ÁLLAPOT

*Az Unilever minden a kiskereskedelem felé általa eladott Domestos után felajánl nettó 5 forintot hazánk hátrányos térségeiben működő iskoláinak mosdó felújításához. A darabszámok független könyvvizsgáló által kerülnek hitelesítésre. Programunk időtartama: 2019. február 11. – 2019. április 14. A programról, a szavazásról és az abban résztvevő iskolákról, valamint a boltok köréről további részleteket keresse a www.domestos.hu weboldalon. Kapcsolat: Unilever Magyarország Kft., 1138 Budapest, Váci út 121-127., (06 80 180 144, info@unileverinfo.hu)