Skip to content

MONORIERDEI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BEMUTATKOZÁS

Monorierdő, Pest megye középső részén, Budapesttől 42 km-re helyezkedik el. Iskolánk az 1960-as években épült, majd a tanulók befogadóképességének növelése érdekében a '80-as években bővítették. Tanulóink létszáma eléri a 260 főt. Az iskola épülete, több helyen is felújításra, modernizálásra szorulna, annak érdekében, hogy gyermekeink itt is otthonosabban érezzék magukat. Pedagógusaink arra törekszenek, hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze. A nevelés segítse a gyermek személyiségfejlődését, képességeinek kibontakoztatását. Iskolánkban nagyon sok hátrányos helyzetű tanuló jár. Ezért igyekszünk számukra az iskolai környezetben biztosítani azokat az élményeket, tapasztalatokat, melyeket a családi környezetükben nem kapnak meg, beleértve ebbe a higiénikus környezet megteremtését is. Tanulóink álma válna valóra egy jól felszerelt, higiénikus, modern, meleg-vízzel ellátott illemhely. Közösségi rendezvényeink az összetartozás élményét erősítik, sajátos arculatot adva az iskolaközösségnek Az Ökoiskola cím elnyerésével különösen fontosnak tartjuk pedagógiai munkánkban a környezettudatosabb, egészséges életmódra való nevelést. Minden évben a 3 hetet meghaladó projektünk az egészség, környezeti nevelés, szelektív hulladékgyűjtés, Víz és Föld napja és ehhez kapcsolódó előadások köré szerveződik. A környezet tisztasága az emberi egészség és jólét szempontjából alapvető fontossággal bír. Pedagógusaink mindent elkövetnek azért, hogy hivatásuknak megfelelve a legjobbra neveljék a kisdiákokat, akár az iskolai tantárgyakról, akár a hétköznapi élet szokásairól. A gyerekek szívesebben tartják be azokat a szabályokat, amihez egy kis játék és nevetés is kapcsolódik így könnyebben elsajátítanák a higiénia alapszabályait is, ha a feltételek biztosítva lennének. Fontos lenne diákjaink számára, hogy a környezeti nevelésünk a külsőségekben is megnyilvánulna és ezt a célt szolgálná egy korszerűbb, a gyerekek által is szívesen használt felújított iskolamosdó.

AZ ISKOLA ADATAI

Cím: 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43.
Iskola tanulóinak száma: 260
Az iskola mosdóblokkja utoljára felújítva: 1985

JELENLEGI ÁLLAPOT

*Az Unilever minden a kiskereskedelem felé általa eladott Domestos után felajánl nettó 5 forintot hazánk hátrányos térségeiben működő iskoláinak mosdó felújításához. A darabszámok független könyvvizsgáló által kerülnek hitelesítésre. Programunk időtartama: 2019. február 11. – 2019. április 14. A programról, a szavazásról és az abban résztvevő iskolákról, valamint a boltok köréről további részleteket keresse a www.domestos.hu weboldalon. Kapcsolat: Unilever Magyarország Kft., 1138 Budapest, Váci út 121-127., (06 80 180 144, info@unileverinfo.hu)