Skip to content
Szavazzon a felújításra kerülő iskolákról!

Játékszabályzat

A program időtartama 2019. február 11. - 2019. április 14.

A program időtartama során az Unilever Magyarország Kft. minden a kiskereskedelem felé általa eladott Domestos után nettó 5 forintot hazánk hátrányos térségeiben működő iskoláinak mosdó felújításához. A Rossmann-nak történő értékesítések után plusz 5 forintot ajánlj fel az Unilever. A darabszámok független könyvvizsgáló által kerülnek hitelesítésre.

A program időtartama alatt bemutatjuk a programban részt vevő iskolákat a www.domestos.hu weboldalon. Az oldalon keresztül a látogatók szavazhatnak az egyes iskolákra. Minden látogató egy érvényes szavazattal rendelkezik, a termékvásárlás nem feltétele a szavazásnak.

A szavazáshoz az e-mail cím megadása kötelező, a szavazat beküldésével a szavazó elfogadja a szavazás rendjét. E-mailcímet, IP címet és a szavazat leadásának idejét tároljuk, ha visszaélést, csalást észlelünk, a szavazatot semmisnek nyilvánítjuk.

Az adatokat harmadik félnek nem szolgáltatjuk ki.

A szavazat leadása után automatikus e-mailt küldünk a szavazó által megadott e-mailcímre. A szavazat csak a megerősítő linkre kattintás után érvényes. Amennyiben nem érkezik megerősítés 48 órán belül, úgy a szavazatot semmisnek tekintjük, az e-mail címet töröljük.

A szavazás lezárása 2019. április 14.-én történik. A szavazatok alapján felált sorrend szerint az Domestos az első három iskola felújítását mindenképp vállalja.

2019. május 15.-én kihirdetjük, hogy hány további iskola felújítása lehetséges a támogatott összegből. Az iskolák kiválasztása a 2019. február 11. - 2019. április 14. között zajlott szavazás sorrendjét követi.

Adatkezelési kiegészítés

Adatai az Unilever Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 121-127.) (továbbiakban: Unilever) adatkezelő www.domestos.hu oldalon szervezett szavazásából származnak. Az adatkezelés célja, hogy az Unilever biztosítsa a Domestos Tegyünk együtt az iskolai mosdók higiéniájáért! programja alatt zajló szavazás hitelességét. Adatait bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a további vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően kezeljük.

Az adatok feldolgozását az Unilever megbízásából a Tintahal Design Kft. (címe: 1116 Budapest Albertfalva u. 5. ) végzi. Az Unilever az Ön személyes adatait további harmadik személyeknek - ez irányú, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulása nélkül - nem adja át, a megjelölt céltól eltérő célra nem használja fel. Személyes adatai az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az esetleges törlésére vonatkozó kérését követően a lehető legrövidebb időn belül (de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül) törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelésről tájékoztatást, valamint az adatai helyesbítését, törlését bármikor indoklás nélkül kérheti, személyes adatainak kezelése ellen tiltakozhat az Unilever Magyarország Kft., 1138 Budapest, Váci út 121-127. címen; vagy a következő e-mail címen: vevoinfo@unilever.hu. Az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Adatkezelési nyilvántartási szám: 00364-0247.

*Az Unilever minden a kiskereskedelem felé általa eladott Domestos után felajánl nettó 5 forintot hazánk hátrányos térségeiben működő iskoláinak mosdó felújításához. A darabszámok független könyvvizsgáló által kerülnek hitelesítésre. Programunk időtartama: 2019. február 11. – 2019. április 14. A programról, a szavazásról és az abban résztvevő iskolákról, valamint a boltok köréről további részleteket keresse a www.domestos.hu weboldalon. Kapcsolat: Unilever Magyarország Kft., 1138 Budapest, Váci út 121-127., (06 80 180 144, info@unileverinfo.hu)